Sangforeningen BRAGE af 1866
Mandskor gennem generationer

  Fortællinger om arrangementer og begivenheder.

COPYRIGHT © 2014 Sangforeningen BRAGE af 1866


Brage kan dokumentere korets aktiviteter helt tilbage til korets stiftelse den 11. no- vember 1866.

De ældste håndskrevne protokoller der fortæller herom findes i dag opbevaret på Aalborg Stadsarkiv. Senere er arrange- menter og begivenhederne blevet ned- skrevet på maskine og gemt i ringbind.
I dag bliver dokumenter skrevet på com- puter, hvorved de også kan blive gemt digitalt. Det betyder, at vi nu kan gøre krøniken let tilgængelig for korets med- lemmer og andre interesserede her via hjemmesiden.
Sangerhue


For at læse i krøniken klik på et link:

Sæson 2007/2008

Sæson 2008/2009

Sæson 2009/2010

Sæson 2010/2011

Sæson 2011/2012

Sæson 2012/2013

Sæson 2013/2014

Sæson 2014/2015

Sæson 2015/2016

Sæson 2016/2017

Sæson 2017/2018

Sæson 2018/2019

Sæson 2019/2020

Sæson 2020/2021